Rok 2014 rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego

2 października obchodzono stulecie urodzin
"Kuriera z Warszawy"JAN NOWAK-JEZIORAŃSKI

(2 X 1914 - 20 I 2005)


... Mieć misję i cel... Wiedzieć, po co się żyje, po co pracuje, po co ryzykuje. Mieć cały czas poczucie, że służy się swojemu powołaniu, które jest sprecyzowane i wiadomo na czym polega. To najważniejsze ... 

Miałem tyle szczęścia w życiu, że niczego nie żałuję, nie straciłem żadnej okazji. Miałem tak szerokie pole do działania, że nie mógłbym odpowiedzieć inaczej. Nie zamieniłbym mojego życia na żadne inne ...

Jan Nowak-Jeziorański
"Polska z bliska" (2003
)

 

Z prezydentem USA, Ronaldem Reaganem

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego / www.wolnaeuropa.pl

 

*    *    *
 

Rok 2014 rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego
- uchwała Senatu RP


 

Jan Nowak-Jeziorański. W młodości żołnierz, uczestnik wojennej konspiracji,
emisariusz dowództwa Armii Krajowej do Londynu, uczestnik Powstania Warszawskiego.
Odważny, niezłomny żołnierz.
Szczerze oddany sprawie wolności i niepodległości Ojczyzny.
Po wojnie współtwórca i dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.

 

Jan Nowak-Jeziorański wiele razy, w momentach kluczowych znacząco wpłynął na bieg wydarzeń w Polsce. Jako konsultant Rady Bezpieczeństwa ONZ, czy później doradca władz Stanów Zjednoczonych, miał istotny wpływ na ich politykę
aktywnego wspierania „Solidarności”.


 

12 grudnia 2013 r., podczas 45. posiedzenia Senatu RP obecnej kadencji,
senatorowie podjęli uchwałę
o ustanowieniu roku 2014 rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

 

Zobacz więcej...


*    *    *
 

Wydarzenia 2010-2016:

 
 * 4 czerwca 2013 - Wrocław: Nagrodę Jana Nowaka-Jeziorańskiego za 2013 r. odebrał Wojciech Sikora - prezes Stowarzyszenia Instytut Literacki "Kultura" w Paryżu. Uroczyste wręczenie odbyło się w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. Instytut Literacki nagrodzono za "powojenną konsekwentną i skuteczną działalność na rzecz suwerennej Polski powiązanej z Europą oraz za przekonywanie Polaków do wspierania niepodległościowych dążeń Ukrainy, Litwy i Białorusi, a także za utrzymywanie łączności z Rosjanami walczącymi o demokrację w swoim kraju".

* 4 czerwca 2012 - Wrocław: Nagrodę Jana Nowaka-Jeziorańskiego za 2012 r. odebrał Valdas Adamkus - litewski polityk i działacz społeczny, przewodniczący "Rady Amerykanów Litewskiego Pochodzenia", prezydent Litwy (1998–2003 oraz 2004–2009). Uroczyste wręczenie odbyło się w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. Adamkus otrzymał nagrodę za "konsekwentne wspieranie idei współdziałania państw Europy Środkowej i Wschodniej, zwłaszcza zaś Polski i Litwy".

* 4 czerwca 2011 - Wrocław: Nagrodę Jana Nowaka-Jeziorańskiego za 2011 r. otrzymał Jerzy Koźmiński - były ambasador w USA i wiceminister spraw zagranicznych, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Uroczyste wręczenie odbyło się w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Koźmiński otrzymał nagrodę za "skuteczność w działaniach na rzecz wstąpienia Polski do NATO oraz konsekwentne wspieranie przemian rynkowych i demokratycznych w Europie Środkowej i Wschodniej".

* 28-30 kwietnia 2011 - Monachium-Praga: "Głosy wolności czy prowokacja Zachodu? 60 lat Radia Wolna Europa w Monachium i Pradze" ("Voices of Freedom or Western Provocation? 60 Years of Radio Free Europe in Munich and Prague") - to tytuł międzynarodowej konferencji naukowej. W programie przewidziane są panele dyskusyjne z udziałem dawnych i obecnych dziennikarzy RWE oraz przedstawicieli krajów, do których były lub są kierowane programy Rozgłośni.

* 27 stycznia 2011 - Warszawa: Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Czerniakowska 178 A, godz. 18.00 - wieczór poświęcony Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu w 6. rocznicę śmierci "Kuriera z Warszawy". Udział w spotkaniu wzięli m.in.: Jarosław Kurski, Jacek Taylor, Krystyna Miłotworska-Hilary i Maciej Wierzyński.

* 13 stycznia 2011 - Warszawa: siedziba Polskiego Radia, godz. 9.00-17.00 - konferencja "Radia Wolności - 20 lat później", organizowana przez Portal PolskieRadio.pl. Podczas spotkania uruchomiony został internetowy serwis Polskiego Radia "Radia Wolności", zawierający tysiące nagrań Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, Sekcji Polskiej BBC i in. Wśród nagrań znajdują się liczne wypowiedzi Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

* 1 stycznia 2011 - Warszawa: Jan Nowak-Jeziorański, Władysław Bartoszewski, Maciej Morawski i Alina Perth-Grabowska mają od dziś autoryzowane  strony informacyjno-biograficzne na Facebooku, zarządzane przez Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zobacz stronę, poświęconą "Kurierowi z Warszawy":

 Jan Nowak-Jeziorański (1914-2005) / www.wolnaeuropa.pl

 

* 11 listopada 2010 - Warszawa: Na skwerze koło domu przy ul. Czerniakowskiej 178A, gdzie w latach 2002-2005 mieszkał Jan Nowak-Jeziorański, odbyło się odsłonięcie tablicy poświęconej "Kurierowi z Warszawy", z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego.

* 11 lipca 2010 - Kraków: Zmarł następca Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Monachium - Zygmunt Michałowski, były dyrektor Rozgłośni Polskiej RWE w latach 1976-1982. Miał 92 lata. W pogrzebie, który odbył się na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, wzięli udział m.in.: red. Maciej Morawski (wieloletni paryski korespondent RWE) oraz Mariusz Kubik (Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej RWE), który - w imieniu Kancelarii Prezydenta RP - przekazał synowi Zmarłego Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, nadany Michałowskiemu w grudniu 2009 r.

* 11 czerwca 2010 - Warszawa: Na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się konferencja naukowa pt. "Jan Nowak Jeziorański. Kurier Armii Krajowej. Redaktor Radia Wolna Europa. Polityk" z udziałem m.in. Władysława Bartoszewskiego, Macieja Morawskiego, Pawła Machcewicza, Jacka Taylora i Rafała Habielskiego.

* 4 czerwca 2010 - Wrocław: prof. Leszek Balcerowicz został laureatem 7. edycji Nagrody im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

* 29 maja 2010 - Londyn: W sali Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego odbyło się spotkanie poświęcone Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu. Głos zabrali: Władysław Bartoszewski, prof. Norman Davies i Jacek Taylor.

* 29 kwietnia 2010 - Warszawa: Nie żyje Ryszard Matuszewski - krytyk literacki, eseista, autor podręczników szkolnych literatury współczesnej, szkolny kolega Zdzisława Jeziorańskiego (Jana Nowaka-Jeziorańskiego). Miał 96 lat.

* 20 stycznia 2010 - Warszawa: W Muzeum Powstania Warszawskiego Jana Nowaka-Jeziorańskiego wspominali: Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski, były ambasador RP w USA Jerzy Koźmiński, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Adolf Juzwenko, a także Mirosław Chojecki, który korzystał z gościny Nowaków, gdy podczas pobytu w USA zastał go wybuch stanu wojennego w Polsce, oraz Jacek Fedorowicz – mieszkający razem z Nowakiem w tym samym warszawskim domu, przy ul. Czerniakowskiej 178a. List od prezydenta Lecha Kaczyńskiego odczytał minister Kancelarii Prezydenta RP Paweł Wypych. Spotkanie prowadził Jacek Taylor. Wcześniej odbył się przegląd filmów dokumentalnych, poświęconych Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu.

* 20 stycznia 2010 - Warszawa: 5. rocznica śmierci "Kuriera z Warszawy". Na jego grobie (Stare Powązki) wieńce złożyły m.in. delegacje Ministerstwa Obrony Narodowej i Prezydenta M. St. Warszawy. W uroczystości wzięli udział m.in.: Bogdan Klich, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Jacek Taylor, Jarosław Kurski, Adolf Juzwenko oraz delegacje szkół.

* 19 stycznia 2010 - Warszawa: W Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Jana Nowaka-Jeziorańskiego, którą odprawił arcybiskup Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski, a homilię wygłosił arcybiskup Józef Życiński, Metropolita Lubelski.

* 18 stycznia 2010 - Warszawa: Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej - Spotkanie pt. "Co po Janie Nowaku-Jeziorańskim? Refleksje w piątą rocznicę śmierci »Kuriera z Warszawy«" z udziałem Władysława Bartoszewskiego, Jacka Taylora, Stefana Bratkowskiego, Adolfa Juzwenki, Jana Andrzeja Dąbrowskiego i Marcina Święcickiego (inauguracja całorocznych obchodów 5. rocznicy śmierci Jana Nowaka-Jeziorańskiego). Spotkanie prowadził Mariusz Kubik, Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

* 15 stycznia 2010  - Warszawa: Władysław Bartoszewski powołał Komitet Honorowy całorocznych obchodów 5. rocznicy śmierci Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Znaleźli się w nim: Paweł Adamowicz (Prezydent Miasta Gdańska), prof. Marek Bojarski (Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego), ks. Adam Boniecki (Redaktor naczelny "Tygodnika Powszechnego"), Stefan Bratkowski (Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego), prof. Zbigniew Brzeziński, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow (Rektor Uniwersytetu Warszawskiego), Mirosław Chojecki, Jan Andrzej Dąbrowski (Prezes Zarządu Kolegium Europy Wschodniej), Paula Dobriansky (b. zastępca Sekretarza Stanu USA), Rafał Dutkiewicz (Prezydent Wrocławia), Anna i Jacek Fedorowiczowie, Carl Gershman (Prezes National Endowment for Democracy w Waszyngtonie), Marek Goliszewski (Prezes Business Center Club), Ryszard Grobelny (Prezydent Miasta Poznania), Hanna Gronkiewicz - Waltz (Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy), prof. Adolf Juzwenko (Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich), Bogdan Klich (Minister Obrony Narodowej), Jerzy Koźmiński (Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, b. Ambasador RP w Waszyngtonie), prof. Barbara Kudrycka (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Jarosław Kurski (zastępca red. naczelnego "Gazety Wyborczej"), Jacek Majchrowski (Prezydent Miasta Krakowa), prof. Bronisław Marciniak (Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Egidijus Meilunas (Ambasador Republiki Litewskiej w Polsce),  Krystyna Miłotworska-Hilary (b. dziennikarka Rozgłośni Polskiej RWE), Maciej Morawski (b. dziennikarz i paryski korespondent Rozgłośni Polskiej RWE; Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego), prof. Karol Musioł (Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego), Jan Ołdakowski (Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego), Radosław Sikorski (Minister Spraw Zagranicznych), Stephen Solarz (Członek Izby Reprezentantów USA), Wojciech Szczurek (Prezydent Miasta Gdyni), Jacek Taylor (Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego), Barbara Toruńczyk (redaktor naczelna "Zeszytów Literackich"), Andrzej Wajda, Marek Walicki (b. dziennikarz Rozgłośni Polskiej RWE i Głosu Ameryki), Krystyna Zachwatowicz-Wajda, Bogdan Zdrojewski (Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego), ks. Abp Józef Życiński (Metropolita Lubelski).
 

Trzej dyrektorzy Rozgłośni Polskiej RWE podczas spotkania po latach w Monachium:
Zygmunt Michałowski, Marek Łatyński i Jan Nowak-Jeziorański

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego / www.wolnaeuropa.pl


*    *    *


W dniach 20-21 czerwca 1994 roku odbyło się w Poznaniu oficjalne zakończenie działalności Rozgłośni Polskiej  Radia Wolna Europa i pożegnalne spotkanie pracowników Radia ze słuchaczami, z udziałem Jana Nowaka-Jeziorańskiego - pierwszego dyrektora monachijskiej rozgłośni. Podczas uroczystości zawiązane zostało "Stowarzyszenie Pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa". Wolę utworzenia organizacji upamiętniającej dokonania Radia i jego pracowników przedstawiono także podczas spotkania z prezydentem Lechem Wałęsą, które odbyło się kilka dni później w Belwederze. 

Pierwszym prezesem Honorowym Stowarzyszenia został Jan Nowak-Jeziorański, a Sekretarzem Wykonawczym - Alina Perth-Grabowska (1935-2006) - wybitna publicystka, dziennikarka Rozgłośni Polskiej RWE i komentatorka wydarzeń polityczno-społecznych na falach radiowych i łamach czasopism w Polsce i za granicą.

 

Pożegnanie pracowników Rozgłośni Polskiej RWE ze słuchaczami w Poznaniu - czerwiec 1994 r.
Na pierwszym planie: Jan Nowak-Jeziorański i Alina Perth-Grabowska

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego / www.wolnaeuropa.pl

 
3 maja 1997 r. - w 45-lecie nadania z Monachium pierwszej audycji RWE w języku polskim - przy ul. Nowogrodzkiej 56 w Warszawie otwarto lokal Radio Café a w nim Klub RWE (obecnie Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej), pełniący zarówno rolę miejsca spotkań, jak też gromadzący bogate archiwum tekstowe i fotograficzne, dokumentujące historię Rozgłośni Polskiej i jej pracowników. W ciągu dziewięciu lat zorganizowano tu ponad sto debat dotyczących najważniejszych problemów dokonującej się w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej transformacji ustrojowej. Spotkania te były transmitowane w Programie I Polskiego Radia, na falach którego ukazywał się cykl "Z archiwów RWE" i "Klub RWE".

 

Siedziba Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 - lokal Radio Café (Warszawa, ul. Nowogrodzka 56)

© Fot. Mariusz Kubik
 

Po kilku latach przerwy Stowarzyszenie kontynuuje swoją działalność w zmienionej i rozszerzonej formule, w przekonaniu, że idee głoszone przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego i pamięć o historii Rozgłośni Polskiej RWE wymaga dalszego upowszechniania i refleksji w bieżącym dyskursie społeczno-politycznym. Obecnie Prezesem Honorowym Stowarzyszenia jest Władysław Bartoszewski - wieloletni "tajny współpracownik" Rozgłośni Polskiej RWE i przyjaciel Jana Nowaka-Jeziorańskiego.
 

Zobacz więcej:
 

Stowarzyszenie RWE - Kim jesteśmy?...


Informacje i wydarzenia...

 

 18 stycznia 2010 r. - spotkanie w Radio Café pt. "Co po Janie Nowaku-Jeziorańskim?", inaugurujące całoroczne ogólnopolskie obchody 5. rocznicy śmierci "Kuriera z Warszawy".
Od lewej: prof. Adolf Juzwenko, Władysław Bartoszewski, Stefan Bratkowski,
Jacek Taylor, Mariusz Kubik  

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego / www.wolnaeuropa.pl

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

© All rights reserved ~ Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego ~ Jan Nowak-Jezioranski Association of Employees, Freelancers and Friends of Radio Free Europe

© All rights reserved ~ Archiwum prywatne  Aliny Perth-Grabowskiej i Leszka Pertha ~ Private Archives of Alina Perth-Grabowska and Leszek Perth

© All rights reserved ~ Archiwum prywatne  Mariusza Kubika ~ Private Archives of Mariusz Kubik

Warsaw (Poland) 2011-2016
 

Aktualności